“รีเจน สมาร์ท ซิตี้” ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ ผนึกรัฐนำร่องระยองปั้นสู่ “เมืองอัจฉริยะ”

0
330

รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) ประกาศความพร้อมธุรกิจ มุ่งสนองยุทธศาสตร์ชาติ จับมือรัฐตอกย้ำผู้นำด้านการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะและเทคโนโลยี IOT เพื่อลดการใช้พลังงาน ปั้น “ระยองสมาร์ทซิตี้” ถือเป็นโครงการนำร่องเขตพื้นที่ EEC พร้อมรุกเข้าไปทำตลาดการปกครองในท้องถิ่นต่างๆ ของพื้นที่ในประเทศ โดยหวังเห็นอุตสาหกรรมของไทย มีความ สามารถในการแข่งขัน พร้อมขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนในอนาคต ขณะที่ปี 2567 มั่นใจจะส่งผลต่อรายได้พุ่งพรวด 500 ล้าน

นางสาวอังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายไว้อย่างมากมายในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะผลักดันและพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ” Smart City” ซึ่งจะเห็นได้นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีการดำเนินการโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีการขับเคลื่อนพร้อมกับผลักดันและมีผลงานออกมามากมายในช่วงหลายปีนี้ และยังมีโครงการต่างๆออกมาจากภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ที่ออกมาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของภาษีเพื่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะและดิจิทัล รวมถึงยังมีโครงการต่างๆออกมาอีกหลากหลายโครงการ ที่ผ่านมา บริษัทฯมีความชำนาญด้านระบบไฟฟ้าประเภทป้องกันการระเบิดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Industry) มากว่า 10 ปี รวมถึงมีผลงานร่วมกับภาครัฐและบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อาทิ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , พีทีที โกลบอลเคมิคอล , ไออาร์พีซี , โรงกลั่นน้ำมันบางจาก

ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศไทยและอ่าวไทย อีกทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ “บริษัทฯมีความพร้อมและมีประสบการณ์ ทำให้มีความชำนาญเรื่องเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานในตลาดอุตสาหกรรมประเทศไทย ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่อัพเดทอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ หวังอยากจะเห็นภาพรวมอุตสาหกรรมของบ้านเรา มีการเจริญเติบโตและมีความพร้อมในการแข่งขันเทียบเท่ากับนานาชาติรวมถึงสิ่งที่สำคัญสุดคือ อุตสาหกรรมของประเทศไทย มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนในอนาคตอีกด้วย”

ทั้งนี้ บริษัทฯมีความต้องการที่จะพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับให้ความสำคัญเรื่องของความเป็นมิตรต่อโลกอย่าง Sustainable Energy เป็นผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ของเมืองอัจฉริยะแบบยั่งยืน (Sustainable Smart City) ด้วยระบบ AI รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Data City Platform ที่ได้รับการพัฒนาจาก Application โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้ภาครัฐบาลและเอกชนสามารถบริหารพื้นที่หรือเมืองได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
จากประสบการณ์และความชำนาญอันยาวนานของบริษัทฯที่ผ่านมา ส่งผลให้ล่าสุดนี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจอีกทั้งยังจะเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเทคโนโลยี IOT เพื่อลดการใช้พลังงาน (Smart Energy) ด้วยการทำสัญญากับภาครัฐโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในโครงการ “ระยองสมาร์ทซิตี้” ถือเป็นโครงการนำร่องของเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต EEC ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ “Smart city” พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ ที่พร้อมรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
สำหรับโครงการนำร่องของเขตพื้นที่ EEC “ระยองสมาร์ทซิตี้” ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัททางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะ ภายใต้การคิดริเริ่ม ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการพัฒนามานานกว่า 3 ปี จนได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ ในการนำร่องครั้งนี้”

นางสาวอังคนางค์ ยังได้เปิดเผยต่อไปว่า “การดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯมุ่งหวังในการใช้เทคโนโลยีที่ศึกษาและพัฒนา รวมถึงประสบการณ์ในการทำโครงการนำร่องดังกล่าวนี้ เข้าไปทำตลาดการปกครองในท้องถิ่นต่างๆ ของพื้นที่ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยคาดว่าด้วยความพร้อมของบริษัทฯ ณ เวลานี้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นพร้อมส่งผลให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่ดีในปีหน้า ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าหมายในส่วนของรายได้ไว้ที่ 500 ล้านบาท โดยมั่นใจว่าเป้าหมายดังกล่าวที่ตั้งไว้จะสามารถทำได้อย่างแน่นอน”
อนึ่ง บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทป้องกันการระเบิด (Explosion Proof Device)ในกลุ่มตลาดพลังงานและตลาดอุตสาหกรรมที่เป็นบริษัทระดับโลก มาอย่างมั่นคงและยาวนาน ร่วมถึงเป็นผู้ร่วมให้บริการสัญญาณ 5G ของเครือข่ายบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) จำกัด ภายใต้ชื่อเดิมคือ บริษัท รีเจน โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด