รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายธนาคารกรุงไทย

0
1583

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ธนาคารกรุงไทย โดยมี นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงไทย รายงานและให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563