รมว.เกษตรฯ พร้อมบอร์ด ธ.ก.ส. มอบผลผลิตทางการเกษตรและน้ำดื่ม​ ให้กับโรงพยาบาลเจษฎาเวชการ จ.สมุทรสาคร

0
1059

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ มอบผลผลิตทางการเกษตรและน้ำดื่มตรา ธ.ก.ส. จำนวน 1,200 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ

โดยมีพันจ่าอากาศเอกพันธุ์พงศ์ กันทา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสาคร  และนางสาวปฐมาวดี ทิพย์อาสน์ ผู้จัดการสาขาสมุทรสาคร ธ.ก.ส. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร