รมว.คลังและกรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0
1326

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชม การดำเนินงานของ “One-off Coffee” ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟให้กับเกษตรกรและรับซื้อเมล็ดกาแฟในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งจำหน่ายภายในประเทศ และ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง” ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อนำงาดำ งาขาว งาม่อน น้ำอ้อย ถั่วเหลือง ข้าวกล้อง จากเครือข่ายเกษตรกรในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขนมงาเมิงไต ขนมงาช็อกกี้ งาดำคั่ว ข้าวแต๋นงา และส่งจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้า ร้านค้าออนไลน์ และร้านขายของฝากต่าง ๆ ซึ่ง ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนเงินทุนควบคู่กับให้คำแนะนำในการดำเนินกิจการภายใต้โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมนำชุดผ้าห่มและหมวกกันหนาว พร้อมน้ำดื่มมอบให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครควบคุมไฟป่า เพื่อส่งมอบความห่วงใยจาก ธ.ก.ส. ไปยังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ โดยมี  นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน