รมว. คลังเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสระแก้ว

0
1408

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. และการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร “บ้านทับทิมสยาม 05” ที่มีการ   ปลูกพืชสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) การนำสมุนไพรมาแปรรูปและจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เพื่อเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในครัวเรือนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในหมู่บ้าน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนชุมชนด้วยการให้สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย        

โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พื้นที่ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว