ยูนิซิตี้ รณรงค์ใช้ Unicity Recycle Bag ลดปริมาณขยะพลาสติก

0
1323

จากปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมากในปัจจุบัน ล่าสุด ‘ยูนิซิตี้’ ได้สร้างสรรค์แคมเปญพิเศษเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ให้เหล่านักธุรกิจรวมพลังลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ Unicity Recycle Bag ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของทุกชีวิตบนโลก ให้มีชีวิตที่ดีกว่า (Make Life Better)