ยูนิซิตี้ขยายฐานการผลิตทั่วโลก เตรียมผุดโรงงานแห่งใหม่ในอเมริกามูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0
1253

ผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้หลายรายการถูกผลิตขึ้นในโรงงานซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตได้ตลอดทั้งกระบวนการ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างสูง อีกทั้งยังช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในแต่ละปี ยูนิซิตี้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 134.4 ล้านชิ้น บนพื้นที่การผลิตกว่า 273,000 ตารางฟุตทั่วโลก โดยโรงงานทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานในการผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practices)

ปัจจุบัน ยูนิซิตี้มีโรงงานกระจายอยู่ทั่วโลกรวม 4 แห่งและอีก 1 แห่งกำลังจะก่อสร้างเร็ว ๆ นี้ โรงงานต่างๆ ประกอบด้วย

  • ยูนิซิตี้ โกลบอล แมนูแฟคเจอริ่ง (UGM) เมืองโอเร็ม รัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา (สถานที่ตั้งยังไม่ระบุ) 
  • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ เมืองดองนาย ประเทศเวียดนาม
  • ยูนิซิตี้ โกลบอล แมนูแฟคเจอริ่ง (UGM) เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
  • ยูนิซิตี้ โกลบอล แมนูแฟคเจอริ่ง (UGM) เมืองอีชอน ประเทศเกาหลีใต้