มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุก ชลประทานฯ

0
199

นพ.ธนวัฒน์ อุณหโชค รองผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานศูนย์ฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนคคินทรวิโรฒ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับครอบครัวนำกลับไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน รวมมูลค่า 1,200,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อช่วยลดอัตราการครองเตียง และลดภาระโรงพยาบาลในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุก ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ