มูลนิธิมจส. มอบวีลแชร์ช่วยลูกค้าธ.ก.ส. จังหวัดลพบุรี

0
1520

   มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับนายชัชวาล ทะมานนท์ เกษตรกรลูกค้า โดยมีนายแหลมทอง ผ่องพูน ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส. จังหวัดลพบุรี

พร้อมด้วยพนักงานในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ทั้งนี้ มจส.ดำเนินภารกิจในการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในชนบท เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี