มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย  ร่วมกับ เครือ เอ็ม บี เค  ช่วยเหลือเกษตรกร จัดงาน “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้”  รับซื้อมะม่วง 12,000 กิโลกรัม แจกฟรีให้ประชาชน

0
1078

นายเกรียงไกร  ภูริวิทย์วัฒนา รองประธานกรรมการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย นางสาวสุภาลักษณ์  ตั้งจิตต์ศีล  เลขาธิการ มูลนิธิฯ  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ นายไกรวิน ศรีไกรวิน  กรรมการผู้จัดการ 2  กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค  ร่วมเปิดงาน  “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้”  โดยมูลนิธิธนชาตฯ และ เครือ เอ็ม บี เค ห่วงใยเกษตรกรในภาวะราคามะม่วงตกต่ำ จึงรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกร 12,000 กิโลกรัม แจกฟรีให้กับประชาชน พร้อมเมนูอาหารแปรรูปจากมะม่วงนานาชนิด จากโรงแรมและร้านอาหารชื่อดัง  ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   เมื่อเร็วๆ นี้