มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

0
477

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาจํานวน 15 ทุน แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีในความดูแลของมูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาเมฆ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2566 ณ อาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้มูลนิธิกรุงศรีได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีเยาวชนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 90 ทุน

Krungsri Foundation grants scholarships to youths on occasion of National Youth Day

Bangkok (29 September 2566) – Mr. Pairote Cheunkrut (center), Krungsri Chief Strategy Officer, recently represented Krungsri Foundation in presenting 15 scholarships to students under the care of Mahamek Boy’s Home Foundation, who have excellent academic performance and conduct standing, at Krungsri Head Office on the occasion of National Youth Day of 2023. Over the past six consecutive years, Krungsri Foundation has presented 90 of such scholarships to youths.