มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการดับเพลิง

0
1385

นางสุมลวดี ศรีคะชินทร์ ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายขยายงานนครหลวง 45 ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มตามโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการดับเพลิง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 7,400,000 บาท โดยมีนายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี นครนนทบุรี รับมอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ณ อาคารไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์