ฟิลลิปประกันชีวิตเร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนกรณีโศกนาฏกรรม

0
472

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ขอแสดงความสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บ และขอเป็นกำลังใจให้กับทหาร ตำรวจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโศกนาฏกรรมภายในห้างเทอร์มินอล 21กลางเมืองโคราช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 30 ราย และบาดเจ็บจำนวน 58 ราย สร้างความสะเทือนใจและสูญเสียขวัญกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ในจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวนี้ ได้มีผู้เอาประกันภัยกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร อายุ 2 ปี ผู้เอาประกันภัยประเภทสามัญ ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน 300,000 าท (สามแสนบาทถ้วน) โดยบิดาเป็นผู้ทำประกันชีวิตให้ และได้เสียชีวิต พร้อมกันกับมารดาและบุตร

2. นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหแสนบาทถ้วน)

3. นายวัชรพล พาณิชย์ สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

บริษัท จะประสานไปยังครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตโดยด่วนที่สุด เพื่อเร่งรัดดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนมรณกรรมข้างต้นนี้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในอันที่จะบรรเทาความสูญเสียและความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ ใคร่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวและญาติผู้สูญเสีย มา ณ โอกานี้