พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน lot 7 โดย จอยแอนด์คอยน์ J&C imart

0
2185

วันนี้สิ่งที่ จอย แอนด์ คอยน์ พัฒนานั้นมาถึงรูปแบบการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ หมายถึงการรวมค้าปลีก ค้าส่ง ขายตรง ออนไลน์ มารวมในที่เดียวกัน เป็นนวัตกรรมรูปแบบ Hybrid Marketing

ที่สามารถทำให้คนมีอาชีพในชุมชน ขณะนี้มี200 ร้านค้าทั่วประเทศไทยรูปแบบplatform marketplace ใหม่นี้มีการที่คุณสามารถเอาสินค้าไปกระจาย ไปขาย หรือนำไปสู่การบริโภครับผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนและยังเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถนำสินคำเข้ามาขายในระบบ หรือเอาระบบสิทธ์แฟรนไชส์ ของจอย แอนด์ คอยน์ ที่มีมาตรฐานร่วมกับภาครัฐไปขายในพื้นที่ในเมืองหรือนอกเมือง

☀️ทั้งหมดนี้คือช่องทางที่ทำให้ผู้คนสามารถแปรเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันจากการเป็นผู้บริโภค เข้ามาสู่ในระบบเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของระบบโดยไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมด สร้างโอกาส เพิ่มทักษะ มีประสบการณ์ใหม่ เปลี่ยนหน้าบ้านเป็นหน้าร้าน สร้างอาชีพรองรับวัยก่อนเกษียณเข้าถึงเทคโนโลยี ลดต้นทุน สร้างรายด้วย JC iMart

ในโครงการลดราคาร่วมกับภาครัฐ J&C ลดราคาสินค้ากลุ่ม House Brand 40% และกลุ่มอาหารเสริมในทุกสาขาทั่วประเทศไทย วันนี้- 30 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น

#JCiMart
#นวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
#COVID19
#workfromhome