พฤกษา คว้ารางวัลระดับเงิน และทองแดง ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

0
1855

พฤกษาได้รับการยกย่องด้านการบริหารจัดการน้ำเสียจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 โดยโครงการบ้านพฤกษา 111 (รังสิต – บางพูน 2) ผ่านการประเมินในระดับเงิน  และโครงการบ้านพฤกษา 123 (พหลโยธิน-คลองหลวง) พร้อมด้วยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านพฤกษา 81 (พหลโยธิน – นวนคร) ผ่านการประเมินในระดับทองแดง ซึ่งพฤกษาเป็นบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเดียวที่ได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้  โดยมีนายธีระ ทองวิไล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์  และ นายวิโรจน์ เสรีศิริขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบ้านพฤกษา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล ซึ่งการประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องตามหลักการประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียจากการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยที่ผ่านมาพฤกษามีส่วนร่วมกับชุมชน และได้ดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์คูคลองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ โครงการ “คลองสวยน้ำใส” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยรักษาและฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนรอบโครงการ ด้วยพนักงานจิตอาสาที่ร่วมกันขุดลอกคูคลอง และการมอบ “กังหันตีน้ำระบบโซล่าเซลล์” ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงโครงการ เพื่อช่วยบำบัดน้ำด้วยการเพิ่มออกซิเจน ให้นำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย