พร้อมลงสนามจริงเกียร​ ตินาคินภัทร ร่วมยินดี ผู้ผ่านการอบรม KKP NeXtGen รุ่นที่ 7

0
1504

นายอภินันท์ เกลียวปฎินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ​นาคินภัทร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร มอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมในโครงการ KKP NeXtGen from Study to Success รุ่นที่ 7 ซึ่งธนาคารเกียรติ​       นาคินภัทรจัดขึ้นให้กับทายาทลูกค้าเงินฝากและลูกค้าลงทุนของกลุ่มธุรกิจฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

ทั้งนี้ โครงการ KK.NEXT.GEN : From Study to Success มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมทายาทธุรกิจของลูกค้าให้มีองค์ความรู้รอบด้านทางธุรกิจและการบริหาร ไม่ว่าเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน การตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนหลักการสร้างธุรกิจครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น พร้อมรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ นายบรรยง  พงษ์พานิช  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  นายสราวุธ เฮงสวัสดิ์  (นิ้วกลม) นักคิด-นักเขียนชื่อดัง และนายชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ ทายาทรุ่นที่ 3 ของอ้วยอันโอสถ เป็นต้น