พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก ต่อยอดการเรียนรู้ ด้วยการวางแผนทางการเงิน

0
287

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ TK Park อุทยานการเรียนรู้ จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆ เพื่อส่งต่อการเรียนรู้ ความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy ผ่านการ์ตูน ชะ-ชิ้ง (Cha-Ching) โดยความรู้ด้านการเงิน ถือเป็นหัวข้อการเรียนรู้ที่ตรงใจน้องๆ เด็กไทย เป็นอันดับ 1 ซึ่งจากการสำรวจ “เด็กไทย” เกี่ยวกับความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2567

พบว่า น้องๆ อยากให้เพิ่มวิชา การเงิน การลงทุน ลงในหลักสูตรการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการชะ-ชิ้ง ที่ช่วยส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทยด้วย 4 แกนหลัก คือ 1. การหารายได้ (Earn) 2. การเก็บออม (Save) 3. การใช้จ่าย (Spend) และ 4. การบริจาค (Donate) นอกจากนี้ ที่บูธกิจกรรมพรูเด็นเชียลฯ ยังมีกิจกรรมลุ้นรับหนังสือนิทานกุ๋งกิ๋งตอนพิเศษ จาก พรูเด็นเชียลฯ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นำเสนอนิทานที่ช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก พร้อมทั้งมีเทคนิคแนะนำวิธีการ #เลี้ยงถูกลูกดี ด้วย Nurturing Care Framework เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา
ประมวลภาพความน่ารักจากน้องๆ ในงานวันเด็กที่บูธกิจกรรมจากพรูเด็นเชียล ประเทศไทยได้ที่

https://youtube.com/shorts/Lf8nhaKFUFs?si=w0yZWvvBNeZyF0rl