“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” เดินหน้า “โครงการแพทย์ผู้ให้” ชูบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยผ่านออนไลน์ ช่วยลดเสี่ยงโควิด -19

0
1732

“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” เดินหน้า “โครงการแพทย์ผู้ให้”  ลุยจัดกิจกรรมช่วยสังคม-ชุมชน ชูบริการ

ให้คำปรึกษา ระบบแพทย์ทางไกลผ่านออนไลน์  ช่วยลดเสี่ยงโรคโควิด -19 ตรวจตาและผ่าตัดต้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดรถเคลื่อนที่นำแพทย์ไปตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชน  ตรวจโรคโควิด -19  ฟรีให้กับผู้ขับรถแท๊กซี่และพนักงานส่งอาหาร  เผยหลังจากนี้มีแผนจัดต่อเนื่องหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เพื่อเป้าหมายเดียวกันในการมุ่งสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้

 ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้จัด “โครงการแพทย์ผู้ให้” โดยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้

ทั้งนี้ ภายใต้ “โครงการแพทย์ผู้ให้” จะมีการดำเนินการในหลายด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การให้คำปรึกษาและรักษาแบบ Telemedicine หรือ ระบบแพทย์ทางไกลผ่านออนไลน์  เป็นการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและคัดกรองอาการจากแพทย์ให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และต้องการขอรับคำปรึกษาที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ที่จะขอรับคำปรึกษาจะต้องลงทะเบียน teleconsult ผ่านแอปพลิเคชัน PrincHealth ซึ่งในขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที ก่อนจะได้พูดคุยเพื่อปรึกษาอาการกับแพทย์ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 นาที โดยนำร่องที่แรกที่โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นอกจากการให้คำปรึกษาด้วยระบบแพทย์ทางไกลผ่านออนไลน์แล้ว ยังมีการตรวจตาและผ่าตัดต้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสเข้าถึงการรักษา  ซึ่งจะคัดเลือกผู้ที่มีปัญหาดวงตา  มีอาการบ่งชี้ที่จะพัฒนาเป็นต้อหิน  และมีความเสี่ยงของการตาบอดมากที่สุดก่อน โดยในปีนี้มีโรงพยาบาลในเครือที่เริ่มดำเนินการแล้วคือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  โดยรับอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์” ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  เข้าเป็นคนไข้เพื่อรักษาเรื่องการมองเห็น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือ จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะ โดยกิจกรรมที่จัดนั้นจะมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่ทุกกิจกรรมจะมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ การร่วมสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้อย่างแท้จริง” ดร.สาธิต กล่าว

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัท ฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้โครงการแพทย์ผู้ให้ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้  โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19  ไม่ว่าจะเป็น  การจัดรถเคลื่อนที่นำแพทย์ไปตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยไม่คิดค่าบริการ  การตรวจโรคโควิด -19  ฟรี ให้กับผู้ขับรถแท๊กซี่และพนักงานส่งอาหาร  การมอบสิ่งของจำเป็น เช่น แอลกอฮอล์เจล อาหาร น้ำดื่ม และหน้ากาก  Face Shield  ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจคัดกรองประชาชนทั่วประเทศ  เป็นต้น  ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม