พบสารอันตรายใน “เลย์” จากไทย สภาองค์กรของผู้บริโภค ร้อง อย. เร่งตรวจสอบ 

0
1171

สภาองค์กรของผู้บริโภค เร่ง อย. ตรวจสอบกรณีพบ “ไกลโคแอลคาลอยด์” ในมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” พร้อมเสนอกำหนดมาตรฐานสารไกลโคแอลคาลอยด์ในมันฝรั่ง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

จากกรณีเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น” โพสต์แจ้งข่าวว่า บริษัท Frito-Lay ญี่ปุ่น เรียกคืนขนมมันฝรั่งทอดกรอบแบบแผ่น ยี่ห้อ “เลย์ ออริจินัล” ที่นำเข้าจากไทย หลังตรวจพบสาร “ไกลโคแอลคาลอยด์” ในปริมาณสูง และให้ผู้บริโภคสามารถส่งของกลับเพื่อขอเงินคืนได้นั้น 

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ประธานอนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ระบุว่า ถึงแม้มันฝรั่งจะไม่ใช่อาหารหลักของคนไทย แต่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและมีการบริโภคอย่างแพร่หลาย หากมีสารที่ไม่ปลอดภัยย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้บริโภค ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร และอาจทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบ และมาตรการการผลิต 

ภก.ภาณุโชติ กล่าวต่ออีกว่า จากกรณีที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบข้อมูลและแจ้งเตือนภัยให้ผู้บริโภคทราบ เพื่อไม่ให้กลายเป็นภาระของผู้บริโภคที่ต้องค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง เพราะถึงแม้สารไกลโคแอลคาลอยด์จะเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในมันฝรั่ง แต่หากรับประทานเข้าไปในปริมาณมากก็จะส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ปวดท้อง อย่างไรก็ตาม จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีประกาศเรื่องมาตรฐานของสารไกลโคแอลคาลอยด์ในมันฝรั่ง 

ดังนั้น สอบ. ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่แทนผู้บริโภค จึงมีข้อเรียกร้องไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล 3 ข้อ ดังนี้ 

1) ขอให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลดังกล่าว และหากพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา ต้องเปิดเผยยี่ห้อรวมถึงล็อตการผลิตให้ประชาชนรับรู้ รวมทั้งออกประกาศให้บริษัทเรียกคืนสินค้าและคืนเงินให้ผู้บริโภค 

2) ขอให้ตรวจสอบสารไกลโคแอลคาลอยด์มันฝรั่งยี่ห้อที่มีปัญหา ทั้งล็อตมีการเรียกคืนและล็อตการผลิตอื่น รวมถึงยี่ห้ออื่นๆ ในท้องตลาดด้วย 

3) ขอให้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานของสารไกลโคแอลคาลอยด์ในมันฝรั่ง เพื่อควบคุมความปลอดภัยในอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภค 

ทั้งนี้ อยากให้ อย. ดำเนินการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ส่วนบริษัทผู้ผลิตควรออกมาชี้แจงว่ามีสินค้าล็อตดังกล่าวจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ และจะมีช่องทางในการเรียกคืนสินค้าและคืนเงินผู้บริโภคอย่างไร ในขณะเดียวกัน ขอให้ผู้บริโภคที่ซื้อขนมมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อดังกล่าวมารับประทาน ตรวจสอบล็อตการผลิตว่าเป็นล็อตที่มีปัญหาหรือไม่ หากพบว่าเป็นล็อตที่มีปัญหาให้นำสินค้าไปคืนเพื่อความปลอดภัย หากไม่สามารถคืนได้หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์มายัง สอบ. ได้ที่ Inbox facebook สภาองค์กรของผู้บริโภค, อีเมล tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org หรือ เบอร์โทรศัพท์ 081 134 9216