“ผยง ศรีวณิช”สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี ตอกย้ำความสำเร็จขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม

0
452

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี (THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023) สาขาอุตสาหกรรมธนาคาร จากนิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

รางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 ตอกย้ำถึงความสำเร็จและความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ในการกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถสร้างโอกาสจากวิกฤต สนับสนุนธุรกิจให้ขยายตัว มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทำให้ธนาคารก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำดิจิทัลแบงกิ้งของประเทศ พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนการในหลาย ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารในทุกมิติเติบโตไปพร้อมกับสังคม ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน