ประชาสัมพันธ์การจัดงานนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Roadshow) บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

0
877

ขอเชิญนักลงทุนเข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลธุรกิจ และรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้น IPO

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (“WINMED”)

โดยผู้บริหารบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 14.30 น.

 • โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น.

 • โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง

——————————————————————————————

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 14.30 น.

 • โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น.

 • โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี

——————————————————————————————

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น.

 • โรงแรมเดอะ พาราดิโซ่ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 

——————————————————————————————

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 12.30 – 14.30 น.

 • โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น.

 • โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

——————————————————————————————

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น.

 • โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

——————————————————————————————

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น.

 •  โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

——————————————————————————————

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น.

 • โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

——————————————————————————————

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

 • ห้อง 601-602 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

——————————————————————————————

เบอร์โทรศัพท์และผู้ประสานงาน ในการสำรองที่นั่ง: คุณวาริน เบอร์ติดต่อ 02-264-5678 ต่อ 106

 

 ที่ปรึกษาทางการเงิน    แกนนำการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น

หมายเหตุ    *  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

    **     ข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอมาจากไฟลิ่งที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้นักลงทุนติดตามข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนด้วย

    ***    แกนนำการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

– ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ตลาดทุนร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง –