ประกาศเตือนภัย‼️ มิจฉาชีพใช้ชื่อ “เมืองไทยประกันภัย” แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ Call center หลอกให้โอนเงินชำระเบี้ยฯ

0
335

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งว่า ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพ มีพฤติกรรมแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือพนักงานศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ (ระบุ Brand รถยนต์ของลูกค้า) โทรไปแจ้งลูกค้าว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ท่านมีกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน) จะไม่สามารถเข้าซ่อมกับศูนย์บริการซ่อม(ระบุ Brand รถยนต์ของลูกค้า)ได้ เนื่องจากบริษัทมีการยกเลิกการ Contract กันแล้ว และให้ยกเลิกกรมธรรม์ พร้อมเสนอให้ทำประกันกับบริษัทใหม่ โดยหลอกให้โอนเงินเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยใหม่ทั้งที่กรมธรรม์เดิมยังได้รับความคุ้มครองปกติ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไม่เป็นความจริง ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ยังคงได้รับการดูแลภายใต้สัญญาประกันภัยกับอู่ / ศูนย์รับงานของบริษัท

หากท่านพบเห็นหรือได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ 1484 ตลอด 24 ชม. หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ผ่าน website บริษัท

เมืองไทยประกันภัย #ระวังภัยใกล้ตัว