บล.เกียรตินาคินภัทร ธุรกิจตลาดทุนแกร่ง คว้ารางวัลด้านวานิชธนกิจและโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมของประเทศไทยจากนิตยสาร FinanceAsia 

0
1034

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัลสำคัญในธุรกิจตลาดทุนไทย ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านวาณิชธนกิจในประเทศไทย (Best Investment Bank in Thailand) เป็นปีที่ 7 และรางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย (Best Broker in Thailand) ต่อเนื่องปีที่ 7 จากงาน FinanceAsia’s Country Awards 2022 ที่จัดขึ้นโดย FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย โดยมี นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน และ นายสุกิตติ์  ตั้งมณีนิมิตร กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานหลักทรัพย์สถาบัน เป็นผู้แทนกลุ่มธุรกิจฯ ประกาศความสำเร็จ ทั้งนี้ การให้รางวัลพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกรรม ตลอดจนการมีส่วนส่งเสริมพัฒนาการของอุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทย ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุน โดยการประกาศผลรางวัลมีขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ 

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน กล่าวว่า “การได้รับรางวัลนอกจากจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับทีมงานทุกคนแล้ว ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกรายในฐานะเพื่อนคู่คิดระยะยาว และพร้อมระดมทรัพยากรของทั้งกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อนำเสนอทางออกที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ความผันผวนของตลาดในระยะที่ผ่านมายังได้ช่วยพิสูจน์ความยืดหยุ่นในการดำเนินการและแก้ไขปัญหา ซึ่งกลุ่มธุรกิจฯ เชื่อว่าจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่นแก่กลุ่มธุรกิจมาโดยตลอด”

ด้านนายสุกิตติ์  ตั้งมณีนิมิตร กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานหลักทรัพย์สถาบัน กล่าวว่า “ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้า เศรษฐกิจ และสังคม’ ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สายงานหลักทรัพย์สถาบัน ได้มีการเตรียมการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปรับตัวเพื่อนำไปสู่คำตอบที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าสถาบันเช่น การให้ทีมมีมิติการทำงานที่ครบทุกด้านสําหรับลูกค้ากองทุนประเภทต่างต่างทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทยเอง มีมุมมองมาจากตลาดโลกที่รอบด้าน หรือการใช้ระบบไอทีมาเสริมจนทำให้ได้ผลลัพธ์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ จึงทำให้ทีมงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.เกียรตินาคินภัทร) เป็นหนึ่งในผู้นำของประเทศไทยด้านธุรกิจตลาดทุน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) 

ทั้งนี้ บล.เกียรตินาคินภัทรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com