บล.กรุงศรี เชิญชวนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อธุรกิจผลิตงานโครงสร้างเหล็กและเครื่องจักรกล เพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน ผ่าน KSS Crowdfunding Platform ได้แล้ววันนี้

0
1338

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (บล.กรุงศรี) เปิดให้ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อธุรกิจผลิตงานโครงสร้างเหล็กและเครื่องจักรกล เพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน ผ่าน KSS Crowdfunding Platform ได้แล้ววันนี้ – 1 สิงหาคม 2565 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท มีสถาบันการเงินเป็นผู้ค้ำประกัน และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด ทางเลือกใหม่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ช่วยกระจายความเสี่ยงพอร์ท ได้รับเงินต้นคืนเป็นระยะ และลงทุนสะดวกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ลักษณะธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
· เป็นผู้ให้บริการด้านการบริการเครื่องจักรกลทั่วไปแก่อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจให้เช่าอาคารโรงงานและอาคารโกดังเพื่อเก็บสินค้า
· ประกอบกิจการมามากกว่า 32 ปี และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 150 บริษัท มากว่า 34,000 โครงการ

ผู้สนใจสามารถสมัครเปิดบัญชีลงทุนและทำการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่าน KSS Crowdfunding Platform ได้ตลอด 24 ชม. โดยต้องมีบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาประกอบการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สามารถจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ที่ https://bit.ly/3nliD2r ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สนใจจะสามารถดูข้อมูลบริษัทผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และรายละเอียดเงื่อนไข ตลอดจนผลตอบแทนได้เมื่อผู้ลงทุนสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์ม ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน