บริษัท ใจดีช้อปปิ้ง จำกัด รับรางวัล PRODUCT AWARDS 2019 “น้ำปลาร้าใจดี” 

0
1898

บริษัท ใจดีช้อปปิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล PRODUCT AWARDS 2019 “น้ำปลาร้าใจดี”  ถือเป็นรางวัลรันตีคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน ซึ่งอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ และ เตรียมความพร้อมกับความยิ่งใหญ่ในอนาคต  งานดังกล่าวจัดขึ้้น  ณ ศูนย์ประชุมจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้