บริษัท เอลเคน (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก (WFDSA Global Code of Ethic)

0
2575

?บริษัท เอลเคน (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก (WFDSA Global Code of Ethic) ระดับโกลด์ อวอร์ด สำหรับการดำเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง และยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมสัมมนาธุรกิจขายตรงระดับโลก (WFDSA World Congress 2020) เพื่อรับทราบข่าวสารที่เป็นแนวโน้มและความคืบหน้าด้านต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขายตรงโลก ตลอดจนเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ของโลก มุ่งเน้นการรับข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินธุรกิจขายตรงในยุคดิจิทัล ภายใต้ธีมงาน “Tomorrow is Now” โดยมีสมาคมการขายตรงไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
นี่คือสิ่งที่ยืนยันและตอกย้ำถึงความเป็นมืออาชีพและตัวจริงในวงการเครือข่ายระดับโลกของ Elken Global !

เพราะฉะนั้นจึงอยากจะย้ำให้ทุกท่านทราบว่า Elken Global คือเครือข่ายสีขาว ที่สามารถทำธุรกิจแบบระยะยาว ให้มีรายได้แบบ Passive income ได้จริง และสามารถส่งต่อเป็นมรดกตกทอดทางธุรกิจให้กับ Generation ต่อไปได้จริง !