บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงาน  สร้างความเชื่อมั่น ในสถานการณ์โควิด-19

0
465

บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฉีควัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่2 ให้แก่ผู้บริหาร  พนักงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  ความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่น  สร้างความไว้วางใจต่อลูกค้า  ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้มาติดต่อ  และประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยสุขภาพทุกท่านเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ

เกี่ยวกับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจรมากกว่า 45 ปี ครอบคลุมกว่า  15 ประเทศทั่วโลก