บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด มหาชน ได้รับรางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับเหรียญทอง

0
1098

ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงอย่างต่อเนื่อง  จากงาน “TDSA AWARD 2022”  ภายใต้ชื่อ “THE RICE OF SUCCESS” ได้รับเกียรติจาก นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมการขายตรงไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักธุรกิจขายตรงดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ดีกับรางวัลขายตรงดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

  1. คุณกัญญารัตน์ เกตุพิบูลย์ 
  2. คุณวเรศชัย อ่อนทรัพย์   
  3. คุณภัคภณ ค่ายสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  ณ ห้องเวิร์ด บอลรูม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด

เกี่ยวกับซัคเซสมอร์
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน .. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ที่มีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 250,000 คน จาก 7 ประเทศใน AEC บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท คือ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (“SMI”) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”) บริษัท SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) และบริษัท จัดให้ให้ ลิสซิ่ง จำกัด