บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมมือกับ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ลงนามความร่วมมือข้อตกลง “โครงการทางยุทธศาสตร์”

0
230

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมมือกับ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ผู้ให้บริการ ‘ตู้บุญเติม’ ร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลงเพื่อริเริ่มโครงการทางยุทธศาสตร์” โดยมี มร.เดนิ ดูเวินน์ ประธานคณะกรรมการ กลุ่มแอกซ่า (คนที่ 3 จากขวา) นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(คนที่ 2 จากขวา) นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (ขวาสุด) บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส  (คนที่ 2 จากซ้าย) และทีมผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส สำนักงานใหญ่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการและส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงประกันภัยได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา