ธ.ก.ส. – โออาร์ ส่งกำลังใจด่านหน้าสู้ภัย COVID-19 พร้อมมอบส่วนลดเติมน้ำมัน  ณ ปั๊ม พีทีที สเตชั่น ให้สมาชิก อสม. อสส. และ สพฉ. 

0
1186

 ธ.ก.ส. จับมือ โออาร์ จัดแคมเปญลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้วิกฤติ COVID-19 ให้กับ อสม. อสส. และ  สพฉ. จำนวนกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ โดยมอบส่วนลด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในอัตราลิตรละ 0.80 บาท ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเต    ชั่น  ทั่วประเทศ จำนวน 1,000,000 สิทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ ผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มากกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และเป็นกำลังหลักสำคัญในการฝ่าวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้  

ธ.ก.ส. และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ และช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. อสส. และ สพฉ. โดยจัดแคมเปญ “เติมเต็ม ความห่วงใย เพิ่มพลังใจให้เหล่าอาสา” มอบส่วนลดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ในอัตราลิตรละ 0.80 บาท เมื่อชำระผ่านบัตร Smart Card อสม. อสส. และ สพฉ. ท่านละไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/เดือน  รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์  โดยเริ่มแคมเปญมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ รวมทั้งหมด 3 เดือนหรือจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวน ซึ่งเงินส่วนลดจะคืนเข้าบัญชี    ธ.ก.ส. ของผู้ถือบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้ที่ www.baac.or.th 

นางณิชา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในขณะนี้ยังคงมีสิทธิ์คงเหลือเพียงพอต่อการเข้าร่วมแคมเปญ ซึ่ง อสม. อสส. และ สพฉ. ทุกท่าน สามารถชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. ของ ธ.ก.ส. และรับส่วนลดได้ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวนกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ ภายใน 30 กันยายนนี้”