ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบธุรกรรมชั่วคราวในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ เวลา 00.00 – 06.00 น.

0
476

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งหยุดบริการธุรกรรมทุกช่องทางชั่วคราว ได้แก่ แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ระบบ ATM และ CDM ในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 06.00 น. รวม 6 ชั่วโมง เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการและรองรับธุรกรรมที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคต โดยลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมทุกชนิดได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย การฝาก โอน ถอน ผ่านตู้ ATM CDM และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอดจนการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารอื่นกับตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้