ธ.ก.ส. แจงกรณีพนักงานสำนักงานใหญ่ติดเชื้อไวรัส COVID-19

0
1393

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏข่าวไทม์ไลน์สถานที่เสี่ยง COVID-19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ในช่วงวันที่ 13 – 21 เมษายน 2564 ระบุ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เสี่ยง นั้น ธ.ก.ส. ขอชี้แจงว่า ในช่วงดังกล่าวมีพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานจริง โดยเมื่อมีอาการบ่งชี้ถึงการรับได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พนักงานคนดังกล่าวได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อและยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากนั้นได้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันทีที่ได้รับการยืนยันผลตรวจการติดเชื้อ และเข้าสู่กระบวนการรักษาของกรมควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว รวมถึงรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม พนักงานคนดังกล่าวได้เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอาคารทาวเวอร์และอาคารคอมพิวเตอร์ ในชั้นที่พนักงานคนดังกล่าวปฏิบัติงาน และให้เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคนดังกล่าวทั้งหมด เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ โดยระหว่าง   รอผลการตรวจวินิจฉัย ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) พร้อมปฏิบัติตนตามมาตรการที่ธนาคารกำหนด เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยพนักงานผู้มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจากกรณีดังกล่าว ได้รับการตรวจแล้วไม่พบว่ามีการติดเชื้อ

ธ.ก.ส. มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดที่รัดกุมตามมาตรการทางสาธารณสุข ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการภายในสาขาหรือเข้าอาคารสำนักงาน การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งพนักงานและลูกค้า จัดอาคารสถานที่ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ทำความสะอาดจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ และให้พนักงานทุกคนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนเข้า – ออก  สำนักงานและทุกสถานที่ที่ไปใช้บริการทุกครั้ง อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและพนักงาน ธนาคารได้ดำเนินการอบโอโซนฆ่าเชื้อทุกชั้น ทั้ง 2 อาคาร (อาคารทาวเวอร์และคอมพิวเตอร์)  อนึ่ง หากต้องการสอบถามข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ  สามารถติดต่อได้ที่ Call Center  02 555 0555