ธ.ก.ส. เปิดเวทีเชื่อมโยงธุรกิจรวบรวมผลไม้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร

0
865

นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเชื่อมโยงธุรกิจรวบรวมผลไม้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและการตลาด SME เกษตร ปีบัญชี 2563

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับสถาบันเกษตรกร นำไปสู่การสร้างรายได้ของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรที่เป็นสมาชิก โดยภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กับการเพิ่มผลผลิต” และเวทีเสวนา “การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรของ Smart Farmer และแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่/พืชสวน/พืชไร่ นอกจากนี้ยังมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หรือ Modern Trade และกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแสนปาล์ม คอนเวนชั่น ฮอลล์ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม