ธ.ก.ส. ร่วมแสดงความยินดีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 70 ปี

0
484

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ครบรอบ 70 ปี โดยมีนายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566