ธ.ก.ส. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565

0
1176

 

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา  นักธุรกิจไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ให้สามารถนำความคิด ความรู้ที่ได้รับไปสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาแบรนด์เพื่อแข่งขันในตลาดได้

โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator นำผู้เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี 7 มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดตลาดนัด พอแล้วดี The Market จาก The Creator จำนวนกว่า 18 ร้านค้า อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ณ โรงแรมศิวาเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565