ธ.ก.ส. จัดตลาดผลไม้คุณภาพดีจากสวนเกษตรกร

0
532

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตลาดผลไม้คุณภาพดีจากภาคตะวันออก เพื่อให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้บริโภคผลไม้ที่สดใหม่ รับประกันคุณภาพจากสวนของเกษตรกรโดยตรง

รวมถึงเป็นช่องทางให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตตามฤดูกาลได้ในราคาที่ยุติธรรม โดยนำทุเรียน มังคุด เงาะ จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) 3 แห่ง คือ สกต. ระยอง สกต. ตราด และสกต. จันทบุรี รวมกว่า 3.5 ตัน มาจำหน่าย ผู้บริโภคที่สนใจ สามารถ ชิม ชม ช้อป ได้ที่บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ (อาคารบางเขน) ในระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2565