ธุรกิจ SME ต้องมีการปรับตัวสูง…การตลาดเปลี่ยนอย่างไร้พรมแดน

0
239

ในยุคปัจจุบันที่รูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป SME ต้องมีการปรับตัวสูง เพราะการตลาดได้เปลี่ยนไปสู่ตลาดไร้พรมแดน เหตุนี้ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงมุ่งสร้างผู้ประกอบการให้ยกระดับกระบวนความคิด การบริหารจัดการ การสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน เน้นให้สามารถต่อยอดและสร้างเครือข่ายในเชิงรุก พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดและการลงทุน ถือได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งเป็นพัฒนาการสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุน SME ไทย ให้เติบโตในตลาดสากลอย่างยั่นยืน