ธารน้ำใจ วิริยะจิตอาสาทั่วไทย ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

0
1486

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย กลุ่มวิริยะจิตอาสา ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) ได้รวมพลังลงพื้นที่ภาคใต้พร้อมนำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช,    สุราษฎร์ธานี, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ที่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง และยังคงต้องคอยเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งานด้านบริการสินไหมทดแทน บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งพนักงานสำรวจภัย เข้าไปสำรวจรถยนต์และให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยอย่างทันท่วงที อาทิ  การระดมรถยกนำรถยนต์ที่เสียหายออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปจอดในที่สูง หรือตามศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือ และดีลเลอร์ต่างๆ ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ได้ดำเนินการตามโมเดล (ปฏิบัติการ First Aid) ในการช่วยเหลือรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2554