ธอส. ให้การต้อนรับผู้บริหาร PEOPLE’S BANK ประเทศศรีลังกา

0
949

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก PEOPLE’S BANK ประเทศศรีลังกา นำโดย Mr.Arachchinge Anura Dissanayake Head of Infrastructure & Operations ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเรื่องความสำเร็จของการพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของธนาคาร GHB System : Success Story

ซึ่งธนาคารพัฒนาระบบดังกล่าวได้แล้วเสร็จตามกำหนดและให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน รองรับการยกระดับบริการดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการสำคัญของธนาคารภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ ได้แก่ Virtual Branch, Banking Hall, ศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง และโถงนิติกรรม ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่