ธอส. ช่วยเหลือครู จัดทำมาตรการแก้ไขหนี้ ลดดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระ 1,000 บาท นาน 2 ปี ในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค.65 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

0
483

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สิน ทั้งที่อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และการปรับโครงสร้างหนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงพร้อมเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยรายละเอียดความช่วยเหลือของ ธอส. ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร 1.มาตรการ 22 [M22] : สำหรับลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ สถานะ NPL หรือ ลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ผ่อนเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2 ปี เดือนที่ 1-10 ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) และ 2.มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ : คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปีนาน 6 เดือนบ้านมือสอง ธอส. จากทั่วประเทศ จำหน่ายพร้อมส่วนลดสุดพิเศษ และสามารถผ่อนดาวน์ 0% ระยะเวลานานถึง 36 เดือนทุกรายการทรัพย์ สามารถจองซื้อทรัพย์ออนไลน์ภายในและวางเงิน 1,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) พิเศษ!! รับฟรีของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส. ภายในงาน สามารถจองสิทธิ์ซื้อและเลือกดูทรัพย์ได้ที่ Application : G H Bank Smart NPA

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการความช่วยเหลือฯ จะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาของสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ โดยจะต้องแสดงหลักฐาน เอกสาร บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพหรือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น หลักฐานรายได้ หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานจากต้นสังกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Centerโทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL , GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th