ธอส. ชวนกู้สร้างบ้านกับผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ” อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 3.10% ต่อปี พร้อมแนะนำช่องทางค้นหาผู้รับเหมา

0
1239

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านหรือต่อเติม ซ่อมแซม โดยเตรียมกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำ“สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ” อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 3.10% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 3.40%ต่อปี ส่วนปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยที่หน่วยงานทำ MOU กับ ธอส.ภายใต้โครงการ Corporate Synergy อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.75% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.50% ต่อปี) ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ธอส.ยังอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ต้องการหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ โดยร่วมกับบริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จำกัด จัดทำ Matching Contractor (หรือระบบค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้าง)ผ่านเว็บไซต์ ธอส.www.ghbank.co.th เพียงกรอกรายเอียดข้อมูลสำคัญลงในระบบ อาทิ ประเภทของงานก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างที่ต้องการ งบประมาณ ที่ตั้งทรัพย์ และข้อมูลติดต่อกลับ เป็นต้น จากนั้นระบบจะส่งรายชื่อของผู้รับเหมาให้ผู้ที่สนใจพิจารณาเป็นทางเลือกต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์