ธอส. ขยายความช่วยเหลือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล ได้พักชำระเงินต้น 4 เดือน ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00 % ต่อปี

0
1629
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศขยายความช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมใน มาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับ “บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท จากเดิมได้แก่ แพทย์ พยาบาล เทคนิคทางการแพทย์ รังสีวิทยา และเภสัชกร ให้ขยายไปสู่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล อาทิ เจ้าหน้าที่ซักประวัติ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/เวรเปล พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่การเงิน- เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานพยาบาล ช่างซ่อมบำรุงประจำสถานพยาบาล พนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานพยาบาล และแม่บ้านในสถานพยาบาล เป็นต้น เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2563
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ ธอส. ได้จัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ตามนโยบายของ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าของธนาคาร    ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน 6 มาตรการ โดย ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อเข้า 6 มาตรการของธนาคารรวมแล้วจำนวน 315,286 บัญชี วงเงินกู้ 320,625 ล้านบาท
ล่าสุดในวันนี้(17 เมษายน 2563) คณะกรรมการธนาคารโดย นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร ได้มีมติเห็นชอบให้ ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมใน มาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับ “บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดมีลูกค้าลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 6 แล้วเป็นจำนวน 873 บัญชี วงเงินกู้ 1,428 ล้านบาท จากเดิมผู้ที่มีสิทธิ์เข้ามาตรการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เทคนิคทางการแพทย์ รังสีวิทยา และเภสัชกร ให้ขยายไปสู่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล อาทิ เจ้าหน้าที่ซักประวัติ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/เวรเปล พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี ในสถานพยาบาล ช่างซ่อมบำรุงประจำสถานพยาบาล พนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานพยาบาล และแม่บ้านในสถานพยาบาล เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านสาธาณสุข ซึ่งถือเป็น    ผู้ที่มีความทุ่มเท เสียสละ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง ทั้งเพื่อการรักษา   งานสนับสนุน และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อในการปฏิบัติงานได้ทั้งสิ้น โดย ธอส. จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB  ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th