ธพว. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก “ประชารัฐสร้างไทย” ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

0
1446

วันนี้ (11 พ.ย. 2562) นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าร่วมประชุมหารือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อยกระดับสินค้าและบริการ สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้เอสเอ็มอีไทยสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมมอบป้ายสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ จ.กาญจนบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธพว. ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี