ธพว. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  ณ วัดริ้วหว้า จ.อ่างทอง

0
1554

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank    ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม ณ วัดริ้วหว้า ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง  ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป  พร้อมกันนี้ ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า จำนวน 28 ทุน  ณ วัดริ้วหว้า ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง