ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

0
1377

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน นับว่าเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสาธารณสุขทั่วโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์มีนโยบายเพื่อสังคมในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ไม่ว่าจะมีอุบัติภัยใดเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ ธนาคารฯ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ และจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา ธนาคารฯ ตระหนักดีถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอร่วมส่งกำลังใจให้กับชาวนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย และพี่น้องชาวจีนให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้โดยเร็ว ในเบื้องต้น ธนาคารฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย N95 และแบบ Surgical Mask เพื่อส่งมอบให้พี่น้องชาวจีนผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการจีน รวมจำนวนกว่า 30,000 ชิ้น เพื่อเป็นการบรรเทาการขาดแคลน ช่วยผ่อนคลายผลกระทบในขณะนี้

พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ยังได้ร่วมกับสภากาชาดไทย เป็นศูนย์กลางเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อส่งผ่านน้ำใจ ช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโคโรนา บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข และบำบัดโรค ได้ที่บัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04637-0 หรือ บริจาคผ่านปุ่มรับบริจาค“สภากาชาดไทย” ทาง SCB Easy App โดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และระบุว่า “เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ประเทศจีน” ส่งไปที่แฟกซ์ 0 2250 0312 หรือ 0 2652 4440 หรือ อีเมล Donation@redcross.or.th

สำหรับในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และวิกฤตการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ยังไม่คลี่คลาย การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปิดปากและจมูก หลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก และการล้างมือบ่อย ๆ ถือเป็นการป้องกันตัวเองและใส่ใจสุขภาพที่ดีที่สุด