ธนาคารทิสโก้ เลือก ออราเคิล เสริมทัพรองรับการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลบนคลาวด์ ภายในองค์กรด้วย “Oracle Exadata Cloud@Customer X9M” ยกระดับสถาบันทางการเงินไทย ด้วยระบบฐานข้อมูลคลาวด์ภายในองค์กร ช่วยองค์กรบรรลุเป้าหมาย  สร้างความปลอดภัยให้ข้อมูลระดับอธิปไตย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

0
1315

 

ธนาคาร​ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สถาบันทางการเงิน และผู้นำการบริการทางการเงินของประเทศไทย ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็น Digital Transformation เลือกใช้ Oracle Exadata Cloud@Customer X9M เพื่อเสริมประสิทธิภาพดาต้าเซนเตอร์ของทิสโก้ด้วยการใช้ระบบคลาวด์ประสิทธิภาพสูง และการใช้บริการคลาวด์เต็มรูปแบบ ช่วยในการรวมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของธนาคารทิสโก้ไว้บน Oracle Databases ทำให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการข้อมูล      

ทิสโก้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย (investment bank) นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารจึงต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบรับการเติบโตของตลาดในปัจจุบัน และสอดคล้องตามข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งทิสโก้คาดการณ์ว่าการเลือกใช้โซลูชั่น Exadata Cloud@Customer X9M ของออราเคิลจะเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นการลงทุนด้านไอทีที่คุ้มค่า ด้วยการใช้บริการด้านไอทีที่คิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ลดจำนวนซัพพลายเออร์ ด้วยการใช้ผู้ให้บริการรายเดียวแบบเบ็ดเสร็จ อีกทั้งยังสามารถประหยัดเวลา และทรัพยากรผ่านการใช้นวัตกรรม 

นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจธนาคารไทยยังคงพยายามสร้างความยืดหยุ่น และมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วแบบต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังคงพบเจอการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการปรับตัว ทิสโก้จึงทำการอัปเกรดระบบไอทีครั้งใหญ่ ด้วยการรวบรวมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของธนาคารบน Oracle Databases ไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งานสูง โดยมีออราเคิลเป็นผู้ดูแลระบบในดาต้าเซ็นเตอร์ของทิสโก้ ช่วยลดต้นทุนรวมในการใช้จ่ายด้านการดูแลฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบงาน (Total cost of ownership) เพื่อเร่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ด้วยการเลือกใช้ Exadata Cloud@Customer X9M ทำให้เราสามารถลดจำนวนซัพพลายเออร์ที่ต้องเข้ามาดูแลโครงสร้างพื้นฐานของฐานข้อมูลจาก 5 รายเหลือเพียงรายดียวเท่านั้น ซึ่งทำให้ทีมไอทีสามารถใช้เวลาคิดค้นนวัตกรรมการบริการใหม่ๆ และเป็นการส่งเสริมการเติบโตใหม่ๆของทิสโก้ อีกทั้ง Exadata Cloud@Customer X9M ยังช่วยให้เรามีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย และนโยบายการธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเรา”

Exadata Cloud@Customer X9M สามารถรองรับการทำงานกับฐานข้อมูล Oracle Databases ที่มีอยู่เดิมของทิสโก้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการย้ายระบบฐานข้อมูลนั้นคาดว่าจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว โดยระบบ Cloud@Customer X9M ถูกคิดค้นให้เป็นระบบการทำงานประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า และพร้อมใช้งานมากที่สุดสำหรับ Oracle Databases ซึ่งจะทำให้ทิสโก้ได้ประโยชน์จากการขยายระบบฐานข้อมูล มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ และยังได้อาศัยประโยชน์จากการทำงานบนคลาวด์แบบอัตโนมัติ อีกทั้งยืดหยุ่นไปตามการใช้งาน และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และรองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ การเสริมระบบ Exadata Cloud@Customer X9M ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบไฟร์วอลล์ของศูนย์ข้อมูล จะทำให้บริษัทมีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงทางข้อมูล ไปพร้อมกับการได้รับประโยน์จาก Exadata Cloud Service ที่มีประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูง

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ลูกค้าต่างมีความคาดหวังในการใช้บริการที่รวดเร็ว และง่ายต่อการรับบริการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการเงินที่มีการแข่งขันสูง ธนาคารในประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการย้ายฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบคลาวด์ให้เหมาะสมต่อการทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อยู่เสมอ ซึ่งสำหรับภาคธุรกิจที่มีข้อกำหนดเคร่งครัดอย่างธุรกิจการเงิน และธนาคารนั้นต้องมีการประมวลผลข้อมูลที่สำคัญอยู่ตลอดเวลา ระบบ Exadata Cloud@Customer X9M ถือเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในภาคธุรกิจที่ครอบคลุมทุกการใช้งานของระบบคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์ และยังคงรักษาขอบเขตข้อมูลความเป็นส่วนตัวได้ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม”

เกี่ยวกับธนาคารทิสโก้ 

ทิสโก้ก่อตั้งเป็นวาณิชธนากร (Investment Bank) แห่งแรกของไทย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศมาโดยลำดับ ปัจจุบัน ทิสโก้มีโครงสร้างเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ ออราเคิล 

ออราเคิลนำเสนอชุดแอปพลิเคชันแบบครบวงจร พร้อมด้วยระบบคลาวด์ (Oracle Cloud) ที่มีโครงสร้างพื้นฐานระบบที่มั่นคง ปลอดภัย และทำงานด้วยระบบปฏิบัติการอัตโนมัติบนออราเคิลคลาวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล (NYSE:ORCL) สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.oracle.com      

เครื่องหมายการค้า

Oracle JAVA, MySQL ได้รับการจดเครื่องหมายการค้าภายใต้ออราเคิล คอร์ปอเรชัน