ธนาคารกสิกรไทย สาขากรุงพนมเปญ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่นที่บุคลากรอยากร่วมงานด้วยในกัมพูชา จาก HR Asia

0
369

นายฤทธิวุฒิ วัฒนชัย General Manager ธนาคารกสิกรไทย สาขากรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นตัวแทนธนาคารรับรางวัลองค์กรดีเด่นที่บุคลากรอยากร่วมงานด้วยในประเทศกัมพูชา ประจำปี 2565 (HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2022 (Cambodia Edition)) จัดขึ้นโดย HR Asia สื่อชั้นนำในภูมิภาค

ซึ่งมอบรางวัลนี้ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย สาขากรุงพนมเปญ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากรยอดเยี่ยม ด้วยการสร้างประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งผลักดันการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเติบโตในสายงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้ขยายการให้บริการในรูปแบบสาขากรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ได้นำรูปแบบการดำเนินงานตามมาตรฐานของธนาคารในระดับสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่น

เพื่อร่วมสร้างผลประโยชน์เชิงบวกให้แก่ภาคการเงินของประเทศกัมพูชา แม้ในช่วงที่ผ่านมานี้จะมีปัจจัยเรื่องสถานการณ์โควิด-19 และเศรษฐกิจชะลอตัว แต่สิ่งที่ทำให้ธนาคารสามารถเอาชนะอุปสรรค และความท้าทายได้นั้นคือการมีทีมงานที่มีคุณภาพ โดยธนาคารยึดหลักการดำเนินงานตามแนวคิดในการสร้างให้ธนาคารเป็นเสมือนโลกแห่งการเติบโตอย่างไร้ขอบเขตให้กับพนักงาน (World of Borderless Growth) ผ่านโอกาสในการได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถจากการลงมือทำงานจริง สร้างโอกาสในการเลือกเส้นทางการเติบโตได้ตามความต้องการของตนเอง และมีโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับทีมงานที่เต็มไปด้วยศักยภาพในการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

KBank Phnom Penh Branch wins HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Cambodian Edition)

Mr. Ritthiwut Watthanachai, General Manager of KASIKORNBANK (KBank), Phnom Penh Branch, Cambodia, represented KBank in receiving HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Cambodia Edition), organized by HR Asia – Asia’s leading media for HR professionals. KBank Phnom Penh Branch was awarded this accolade for its excellent human resource management, focusing on the creation of a learning environment in the workplace, promotion of employee development, and a spirit of teamwork for the sustainable career growth of all employees.
KBank expanded its service provision by establishing the Phnom Penh Branch, Cambodia, in 2017. In the more than five years since its inauguration, KBank’s Phnom Penh Branch has adopted an operational format in alignment with the required international banking standards, with the aim of meeting the needs of local customers and benefiting Cambodia’s financial sector. Despite the Covid-19 pandemic and economic slowdown, a quality work team enabled KBank to overcome the obstacles and challenges of recent years. KBank has always adhered to the principles of operations based on the “World of Borderless Growth” through opportunities to learn and develop its capabilities from hands-on operations, creating options for the path towards growth, based on its own needs, and achieving synchronized growth with a team having the full potential to reach a common goal.