ธนชาตประกันภัย สนับสนุนภาครัฐและภาคีเครือข่าย ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

0
163

ธนชาตประกันภัย ร่วมแสดงพลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ “สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล เดินหน้าผลักดันบทบาทของทุกคนในทุกชุมชน มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนถนนสายรองต่อเนื่องถนนสายหลัก พร้อมรณรงค์ย้ำเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ และมีสติในการขับขี่ตลอดการเดินทาง

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์ “สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มุ่งป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเสี่ยง 222 อำเภอ เน้นรณรงค์ ดื่มไม่ขับ-ไม่ขับเร็ว-สวมหมวกนิรภัย เพราะจากสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ พบการเสียชีวิตใกล้บ้าน รัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร จึงต้องส่งเสริมให้ชุมชน “ตั้งด่านตรวจเตือนในชุมชน” ทั้งตรวจและเตือนพี่น้องในชุมชนหรือคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มแล้วขับขี่ เนื่องจากแอลกอฮอล์ที่ดูดซึมเข้าร่างกายแม้เพียงไม่นาน แต่ส่งผลต่อสมอง การตัดสินใจ ขาดสติ จนนำไปสู่อุบัติเหตุ

เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยและมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน อีกทั้งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และถือโอกาสท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้ง มีการจัดงานประเพณีทำบุญ และจัดงานสังสรรค์ ตามแหล่งชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า ซึ่ง ธนชาตประกันภัย ได้ร่วมสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” มุ่งให้คนในชุมชนตระหนักถึงบทบาทในการช่วยลดอุบัติเหตุบนถนนของชุมชน และยังเป็นพลังสำคัญช่วยยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้กับส่วนรวมอีกด้วย และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี ธนชาตประกันภัยยังได้ร่วมสร้างความอุ่นใจให้กับการเดินทางโดยมอบประกันภัยอุบัติเหตุให้ฟรีกับลูกค้า คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลให้นานถึง 30 วัน

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 สะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เม.ย. 2566 พบว่า เกิดอุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2,208 คน ผู้เสียชีวิต 264 คน สาเหตุจากขับรถเร็ว 38.22% ดื่มแล้วขับ 23.97% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 80.46% สำหรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ย้ำเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง มีสติในการขับขี่ พร้อมประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งความเสี่ยงจากการนั่งท้ายกระบะ ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และขอให้ตรวจสภาพความพร้อมของทั้งรถและผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารให้พร้อมเดินทางอย่างปลอดภัย เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ให้เป็นศูนย์…/

ธนชาตประกันภัย #ดูแลไวตรงใจคุณ #thanachartinsurance #พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย