ธนชาตประกันภัย ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มความปลอดภัยเส้นทางสายหลักพื้นที่ชุมชน “บ่อทอง” ลุยแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางแยกหน้าโรงเรียน-ถนนเลียบคลอง

0
400

ธนชาตประกันภัย และ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน พื้นที่ชุมชนบ่อทอง อ.แสงทองขัน ในงบประมาณ 200,000 บาท ลุยแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถนนหลักของชาวชุมชน 2 เส้นทาง บริเวณสายทาง บ้านแพะ – บ้านเนินชัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร และบริเวณสายทางบ้านปางค้อ – บ้านลำลอก ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และเป็นทางลัดไปถนนทางหลวง รวมถึงทางแยกหน้าโรงเรียนที่มีปริมาณรถสัญจรผ่านจำนวนมาก ประสาน อบต.บ่อทอง เข้าติดตั้งป้ายจราจร และสัญญาณไฟกว่า 40 ชุด มั่นใจช่วยลดความเสี่ยงและสร้างเส้นทางการจราจรที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชาวชุมชน ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” โดยมีนายศุภวาร เกษมศรี ณ อยุธยา Head of Broker Marketing บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน),นางณิรดา พรมสุวรรณ นายอำเภอทองแสนขัน, นายบรรพต สุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และนายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ร่วมลงนาม ณ โรงเรียบบ้านน้ำลอก หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมรับมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบริเวณสายทาง บ้านแพะ – บ้านเนินชัย ระยะทางดำเนินการฯ ประมาณ 5.150 กิโลเมตร และบริเวณสายทาง บ้านปางค้อ – บ้านลำลอก ระยะทางดำเนินการฯ ประมาณ 2.030 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

นายศุภวาร เกษมศรี ณ อยุธยา Head of Broker Marketing บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พื้นที่ชุมชนบ่อทอง ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย 2 ปีซ้อน (2564 – 2565) จากการนำเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงและแนวทางการสร้างความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน โดยจุดเสี่ยงที่ได้รับแก้ไขร่วมกันในครั้งนี้ ประกอบด้วย ถนนบ้านแพะถึงบ้านเนินชัย เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ลักษณะถนนคดเคี้ยวผ่านพื้นที่เกษตรกรรม สภาพถนนชำรุด ไม่มีไหล่ทาง ไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ต่อเนื่องไปจนถึงเส้นทางหลังวัดราชคีรีวิเศษ ซึ่งเป็นถนนสายรองที่เป็นทางลัดสู่ถนนสายหลักระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีปริมาณรถมากทั้งรถของคนในชุมชนและรถนอกพื้นที่ ตลอดเส้นทางไม่มีป้ายเตือนหรือสัญญาณจราจร และบริเวณสามแยกบ้านปางค้อ -บ้านน้ำลอก ลักษณะถนนเป็นทางแยกร่วมกับทางเข้า-ออกโรงเรียน ไม่มีไหล่ทาง ไม่มีป้ายเตือน และสัญญาณไฟจราจร เส้นทางนี้นอกจากจะเป็นเส้นทางรับ-ส่งนักเรียนแล้ว ยังเป็นเส้นทางที่มีรถจากในพื้นที่และนอกพื้นที่ใช้สัญจรเชื่อมไปสู่ถนนใหญ่อีกด้วย

“ธนชาตประกันภัย โดยโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” และอบต.บ่อทอง ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทั้ง 2 เส้นทาง ตามที่พื้นที่นำเสนอ ทั้งการติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ รวมจำนวน 44 ชุด และป้ายเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับถนนของชาวชุมชนบ่อทองและผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว โดยโครงการฯ ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพลังของชาวชุมชนบ่อทอง ร่วมกันดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุตลอดเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

สำหรับความคืบหน้าของโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมและสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ พร้อมประเมินแนวทางการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะเดินหน้าเข้าปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถนนของชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุน ชุมชนละ 200,000 บาท อย่างต่อเนื่องจนครบทั้ง 30 ชุมชน ภายในไตรมาส 2 นี้ โดยทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการฯ และร่วมเดินหน้าสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมขน ได้ที่ เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” …/