ที่ปรึกษาการเงิน อาคเนย์ประกันชีวิต  คว้ารางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565

0
314

นายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตัวแทน (Chief Agency Officer) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (กลาง) ร่วมแสดงความยินดีกับนางพัชราภรณ์ คันธารักษ์ อับดับที่ 149 (ที่ 3 จากขวา) ตัวแทนจากหน่วยไอยรา Grand กลุ่มไอยรา และ นางสาวพิชญา พรอภิรักษ์ อันดับที่ 160 (ที่ 3 จากซ้าย) ตัวแทนจากหน่วยไอยรา Plus กลุ่มไอยรา ที่คว้ารางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 (NAA : National Agent Awards 2022) ภายใต้ ธีมงาน “Starry Night” จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติตัวแทนที่ทำผลงานยอดเยี่ยมสูงสุดของประเทศไทย รวมถึงผู้ที่มีผลงานตามกฎเกณฑ์ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและมาตรฐานในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง กรุงเทพฯ